Senator Ion Hadârcă: Pledoarie pentru drepturile românilor din Ucraina. Declarație politică Senat, 13.09.2017

PLEDOARIE PENTRU DREPTURILE ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DECLARAȚIE POLITICĂ

în ședința Senatului României

(13.09.2017)

Domnule Președinte,
Doamnelor și domnilor Senatori!

Suntem consternați și ne exprimăm dezacordul față de noile prevederi
păguboase ale Legii învățământului adoptate recent de Rada supremă de
la Kiev. În mod special, aceste derapaje se conțin în art.7 al legii
care prevede că sistemul de educație din Ucraina se va desfășura doar
în limba ucraineană, excluzând din sistem limbile minorităților
naționale. Efectele acestui act discriminatoriu îi amenință direct pe
cei aproape o jumătate de milion de etnici români, mulți dintre ei
fiind înscriși de către autorități, în mod deliberat, moldoveni,
pentru a diminua numărul celei mai numeroase minorități (după cea
rusă). Fiind cetățeni ai Ucrainei, toți vorbitorii de română sunt puși
sub amenințarea de a-și pierdere identitatea națională. Or, limba
oricărui popor este primul și cel mai esențial element al identității
naționale.

Pare a fi oarecum explicabilă străduința instituțiilor ucrainene de a
ridica, la un alt nivel, gradul de folosire a limbii națiunii titulare
în procesul de comunicare, însă numai nu prin asemenea metode vădit
disproporționate și discriminatorii. Înțelegem că azi Ucraina se
confruntă cu grave probleme provocate de separatismul pro rus,
restricțiile impuse de legea citată țintind anume spre limitarea
expansiunii limbii ruse, indirect vizate, dar îngrădirile nu ar trebui
să se răsfrângă și asupra celorlalte minorități naționale care nu
creează probleme majoritarilor.

Astăzi lumea există într-o Europă a respectului față de limba,
cultura, obiceiurile și datinile reprezentanților națiunilor
conlocuitoare. Aceste culturi reprezintă bogăția prin diversitate a
statelor naționale. Or, așa cum este elaborată și votată de Rada
Supremă de la Kiev, Legea 3419-D nu este decât o tentativă de
asimilare forțată a reprezentanților etniilor conlocuitoare.

Este cazul să le amintim vecinilor ucraineni că populația românească
nu a imigrat niciodată în Ucraina. Românii-moldoveni au locuit de mii
de ani acolo, pe vetrele lor, și doar vicisitudinile istoriei i-au
făcut să se afle, în prezent, în afara spațiului național firesc
limbii lor materne. Teroarea istoriei a funcționat contra voinței lor,
iar cei care s-au opus și au încercat să revină acasă din teritoriile
ocupate au fost mitraliați de regimul sovietic în modul cel mai
barbar. Masacrul miilor de români din 1 aprilie 1941, de la Fântâna
Alba, este doar un exemplu din nenumăratul șir de crime de acest fel.

Stimați Senatori!

Se știe că populația română din Ucraina a fost supusă nu o dată, pe
parcursul anilor, unor acțiuni dure de ostracizare culturală și de
asimilare lingvistică. Cu fiecare an, numărul instituțiilor de
învățământ cu predarea în limba română scade. Legea cu pricina
adoptată de Rada ucraineană ne pune în fața ultimului act de
dezrădăcinare etnică și de stârpire cultural-lingvistică a populației
românești din Ucraina. Și acest lucru se întâmplă în timp ce semenii
noștri sunt loiali statului ucrainean, iar România manifestă respect
și se îngrijește în modul cel mai exemplar de minoritatea ucraineană,
de cultura, limba și tradițiile ei.

Este timpul, stimați colegi, politicieni și factori de decizie, să
batem alarma, să le transmitem confraților noștri români din Ucraina
un mesaj puternic de susținere și de încredere că nu sunt abandonați
și că le vom apăra drepturile. Trebuie să facem uz de toate
instrumentele diplomatice și de comunicare bilaterală
româno-ucraineană, dar și de cele comunitare, europene și
internaționale de drept, pentru a determina statul ucrainean să adopte
în fapt, nu numai în vorbe, normele europene care se referă la
respectarea drepturilor minorităților naționale.

În consecință, sugerăm autorităților României să acționeze, astăzi, cu
celeritate și consecvență în soluționarea acestei probleme, pentru ca
mâine să nu fie prea târziu.

Vă mulțumesc.

Ion Hadârcă, senator ALDE pentru județul Vaslui

Lasă un răspuns