Senator Ion Hadârcă: PAPA FRANCISC, PENTRU TREI ZILE – PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI (Partea a doua)

DECLARAȚIE POLITICĂ
Autor: senatorul  Ion Hadârcă
Ședința Senatului din data de: 19.06.2019

PAPA FRANCISC, PENTRU TREI ZILE – PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI (Partea a doua)

 Stimate domnule Președinte al Senatului României!
Stimate doamne și stimați domni Senatori!

Acum, la creșterea distanțelor în prelungirea ecoului conciliator, când lucrurile par să se reașeze și în Republica Moldova, tot mai înalt și mai plin de învățăminte transpare pelerinajul de trei zile al Papei Francisc în România. Fiecare discurs – doldora de sens, de înțelepciune și de îndrumare a omului umil prin hățișurile lumii moderne.

Este edificator discursul de la Iași al Papei Francisc prin care Pontiful comentează verdictul sfârșitului lumii cules, precum a mărturisit, din înțelepciunea românească și pe care noi îl căutăm speculativ în consecințele fizice ale catastrofelor, cataclismelor ori conflagrațiilor. La Iași, spunea Papa Francisc că „Într-o zi călugărul Galaction Ilie de la Mânăstirea Sihăstria, mergând cu oile la munte, s-a întâlnit cu un eremit (pustnic, sihastru – n.n.) sfânt pe care-l cunoștea şi îl întrebă: „Spune-mi, părinte, când va fi sfârşitul lumii?” Şi venerabilul eremit, suspinând din inima sa, spuse: „Părinte Galaction, știi când va fi sfârşitul lumii? Când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin! Adică, atunci când nu va mai fi dragoste şi înțelegere creștinească între fraţi, între rude, între creștini şi între popoare! Atunci când nu se vor mai iubi oamenii deloc, cu adevărat, va fi sfârșitul lumii. Căci fără iubire şi fără Dumnezeu nu pot să mai trăiască oamenii pe pământ!”

Comentând esența plină de înțelepciune și adevăr a dialogului străbun dintre călugăr și eremit, Papa a adăugat în concluzia sa:Viaţa începe să se stingă şi să putrezească, inima noastră încetează să mai bată şi se usucă, bătrânii nu vor mai visa şi tinerii nu vor mai profetiza când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin … căci fără iubire şi fără Dumnezeu omul nu mai poate trăi pe pământ.”

            În confirmarea postulatului său de iubire ca esență a păcii și a vieții, Papa Francisc face trimitere la Mihai Eminescu, numindu-l, „poetul vostru național, care îi dorea dulcii sale  Românii; fiii tăi trăiască numai în frăție ca a nopții stele”.

În predica lui istorică despre iubire Papa Francisc ne învață că societățile democratice și liberale de azi care se bazează pe principiul că libertatea unui individ se termină acolo unde începe libertatea celuilalt, nu vor putea supraviețui mult dacă vor face abstracție de alt  principiu, cel care spune căNoi aparținem unii altora, iar fericirea noastră personală se realizează făcându-i fericiți pe ceilalți. Toate celelalte sunt povești.”- astfel concluzionează ilustrul predicator.

Sublimarea divină a acestui pelerinaj s-a produs pe Câmpia Libertății, la Blaj, această „mică Romă”, vorba aceluiași Eminescu. Acolo, în prezența miilor de pelerini de toate confesiunile, Papa Francisc a condus ceremonia de beatificare a celor șapte episcopi greco-catolici, exterminați de regimul comunist: Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezul, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu…

Indiscutabil, vizita Papei Francisc  în România a purtat și continuă să comporte conotații largi și diverse, desfășurate nu numai pe dimensiunea politică, dar și pe cele ecumenică, pontifică și umanistă. În toate provinciile românești pe care le-a vizitat, Papa s-a întâlnit cu reprezentanți ai minorităților naționale și confesionale, a comunicat cu bătrâni și tineri, cu copii și oameni nevoiași ori cu dezabilități. Una din cronicile de ziar ale acestor zile menționează foarte exact că: „Oamenii simpli au fost cei care au dezghețat atmosfera: sute de mii de români, de toate confesiunile, l-au întâmpinat și urmărit pe Papa Francisc la București, Iași, Șumuleu Ciuc, Blaj și Sibiu, arătând că interacțiunea catolici-ortodocși, alături de protestanți și membri ai altor confesiuni, poate fi una de maximă deschidere între cele două aripi ale creștinismului.”

Românii vor trăi mult timp cu impresia de neuitat a acestor trei zile excepționale. Cu siguranță, Papa Francisc nu le va uita nici el. În seara ultimei zile de vizită, ajuns deja la Roma, Papa a trimis românilor și României binecuvântarea sa: „Fecioara Maria să-și întindă ocrotirea ei de mamă peste toți cetățenii României care, în decursul istoriei, și-au pus întotdeauna încrederea în mijlocirea ei. Fecioarei Maria vă încredințez pe voi toți și mă rog pentru ca ea să vă călăuzească pe calea credinței„.

Să-i fie României de bun augur binecuvântarea Înaltului Prelat pentru mulți și fericiți ani înainte!

Dumnezeu să ocrotească România și pe români, oriunde s-ar afla!

Mulțumesc.

Ion Hadârcă, senator de Vaslui

Lasă un răspuns