Senator Ion Hadârcă: despre desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultură și Civilizația Levantului

Astăzi în plenul Senatului (ședința online), s-a discutat propunerea legslativă a USR privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultură și Civilizația Levantului (ISACCL) – Legea 166/24.03.2020. În cadrul dezbaterilor a luat cuvândul senatorul Ion Hadârcă:

Onorat SENAT!

În linii mari, performanțele unei culturi sporesc prin elitele ei, iar elitele se cultivă și nu se trimit în derivă (cu ciomegi de Săcele, aș adăuga). Existența la noi a unui Institut de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (abreviat ISACCL), prin ținuta sa academică, răspunde unor mari provocări actuale, regionale și globale, precum se vede și din ultimele evoluții, dorindu-se a fi un vehicul de cercetare și de cultură spirituală al României în Europa și în întreaga lume.

Înființarea Institutului reprezintă un deziderat științific și cultural major pentru Romania ținând cont de locul său geostrategic și de funcția sa de liant între cultura occidentală și cea balcanică și răsăritean-mediteraneeană.

Nu voi relua toate tezele, nefondate, ale succintei „expuneri de motive”, formulate de inițiatorii acestui proiect de desființare a unei instituții științifice academice. Vreau doar să accentuez că folosirea vădit tendențioasă și ruptă de context, a unor afirmații învechite, din 2016, dezavuate ulterior, ale unui vicepreședinte al Academiei, afirmații pe care se sprijină, în fond, argumentația inițiatorilor acestui demers, este, în principiu, una trucată și incorectă din punct de vedere ontologic, dat fiind că poziția oficială a Academiei Române este una de susținere a ISACCL, fapt demonstrat și de prezența președintelui Academiei Române, acad.Ioan Aurel Pop, în Consiliul Științific al ISACCL.

Injusta afirmație că  (cităm)  „Levantul” nu este, în prezent, obiect de cercetare academică nicăieri în lume” – dovedește fie ignoranță, fie rea-voință. Institutele care au în prezent ca obiect de cercetare academică Levantul sunt numeroase, au o tradiție îndelungată, numărul lor este în creștere constantă și pot fi ușor identificate pe internet. Istoricul cercetărilor științifice asupra Levantului îl confirmă lista principalelor institute, care include centrele de la Oxford, Cambridge, Londra, Göttingen, Berlin, Hamburg (Germania), Collége de France, Sorbona (Franța), Princeton, Harvard, New-York, Washington, Los Angeles (SUA), Roma, Vatican (Italia), Salonic (Grecia), Ifrane (Maroc), Cairo (Egipt), Beirut (Liban) etc.

Raportându-ne la cazul nostru, adică la epatanta inițiativă de desființare a unui for academic deja funcțional, politicile publice în vigoare nu au în vedere desființarea de către Parlament a unor instituții de cercetare științifică fără consultarea Academiei Române, a Ministerului Educației și Cercetării sau a Ministerului Culturii. Toate aceste instituții și-au dat acordul pentru înființarea ISACCL iar conducerea ISACCL este asigurată de Consiliul Științific din care fac parte, reiterez, președintele Academiei Române și rectorii universităților din București, Cluj și Iași. Din Consiliul Consultativ fac parte personalități prestigioase din țară și străinătate: Federico Mayor (director-general UNESCO 1987 – 1999), Ismail Serageldin (director-fondator Bibliotheca Alexandrina, vicepreședintele Băncii Mondiale 1992-2000), Erhard Busek (Ministrul Educaţiei, Ştiinţei şi Cercetării, vicecancelar al Austriei 1991-1995, coordonator al Pactului de Stabilitate în Europa de Est 2002 – 2008), academicienii Eugen Simion, Cristian Hera, Victor Voicu, Maya Simionescu, Răzvan Theodorescu, Basarab Nicolescu, foști miniștri ai Educației și Culturii (Andrei Marga, Daniel Barbu, Puiu Hașotti, Sorin Câmpeanu) ș.a.

Alte afirmații, precum că existența ISACCL „nu se justifică”, „impietează” sau „abuzează de fonduri”, la rândul lor, nu se justifică, existența ISACCL fiind bine argumentată în preambulul Legii 117/2017, cu toate completările ulterioare.

Ne oprim aici. Considerăm că parcă am asista la o tentativă de reluare la indigo a politicii de epurare a elitelor intelectuale din perioada instaurării comunismului în România, de această dată sub semnul neomarxismului cultural. În fine, contrar opiniei inițiatorilor, existența ISACCL se justifică pe deplin, fiind necesară culturii, spațiului și zilelor noastre.

Desigur, vom vota pentru Raportul de respingere a acestui proiect.

Mulțumesc.

23 aprilie 2020

Ion Hadârcă

P.S.: Cu 114 voturi – pentru – și 13 voturi contra, inițiativa USR  a căzut.

IH

Lasă un răspuns