Senator Ion Hadârcă: REZOLUȚIA P.E. ÎNCURAJEAZĂ ROMÂNIA SĂ INSISTE PE ANULAREA CONSECINȚELOR PACTULUI RIBBENTROP-MOLOTOV

DECLARAȚIE POLITICĂ
Autor: senatorul  Ion Hadârcă
Circumscripția electorală: nr.39 Vaslui
Ședința Senatului din data de: 25.09.2019

Stimate domnule Președinte al Senatului României!
Stimate doamne și stimați domni Senatori!

            Săptămâna trecută Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care condamnă în cei mai duri termeni actele de agresiune, crimele împotriva umanității și violarea drepturilor omului comise de regimurile totalitare – nazist și comunist –, subliniind faptul că cel de-al Doilea Război Mondial a fost rezultatul imediat al Pactului Ribbentrop-Molotov. Rezoluția a fost votată cu o majoritate de 535 de europarlamentari din cei 653 prezenți.

Este o dovadă că țările Europei de Est, inclusiv România, astăzi parte a Uniunii Europene, au făcut un pas important înainte în efortul de a iniția un proces de condamnare la scară internațională a comunismului, așa cum a fost condamnat nazismul în Procesul de la Nürnberg, imediat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. În acest sens, Rezoluția Parlamentului European reamintește, citez: „că regimurile naziste și comuniste au comis genocid și crime în masă și au recurs la deportări, cauzând în secolul XX pierderi de vieți omenești și privări de libertate la o scară nemaivăzută în istoria umanității”.

Drept motiv pentru adoptarea Rezoluției, una dintre primele de o asemenea importanță și anvergură în mandatul nou-alesului Parlament European, a servit împlinirea, la 23 august a.c., a unei aniversări dintre cele mai negre pentru noi și pentru Europa – 80 de ani de la semnarea odiosului Pact Ribbentrop-Molotov. Înțelegerea dintre cele două regimuri totalitare ale secolului XX nu numai că a declanșat cel de-al Doilea Război Mondial, dar a frânt destine de oameni și de națiuni, frânturi care trenează în timp.

Noi, românii, suferim și astăzi urmările catastrofale ale odiosului Pact. O spunem asta la 30 de ani de la căderea comunismului și la 28 de ani de la colapsul Uniunii Sovietice. Rana a rămas  deschisă. Ea doare în continuare pentru că părți de teritorii rupte din trupul României trăiesc și în prezent după regulile Pactului dintre Hitler și Stalin. În aceste teritorii genocidul etnic și de clasă declanșat imediat după impunerea prin agresiune barbară a regimului sovietic de ocupație a continuat după cel de-al Doilea Război Mondial cu genocidul de conștiință identitară, etno-culturală și lingvistică, cu alte cuvinte – cu ETNOCIDUL.

Este binevenit faptul că după atâta vreme de tăcere, Parlamentul  European invită, prin Rezoluția sa, ca „toate statele membre ale UE să efectueze o evaluare clară şi principială a crimelor şi actelor de agresiune comise de regimurile totalitare comuniste şi de regimul nazist”.

Statul român a făcut anumite evaluări ale crimelor agresiunii asupra poporului său, a condamnat chiar Pactul Ribbentrop-Molotov, dar evaluările nu au cuprins niciodată teritoriile naționale înstrăinate prin agresiune de statul sovietic stalinist. Se vădește o conformare  lașă la politica struțului de a nu supăra pe cineva, în speță statele moștenitoare de drept a Uniunii Sovietice. Rezoluția Parlamentului European încurajează statul român să spună lucrurilor pe nume, să aducă la cunoștința întregii lumi marea tragedie din teritoriile românești ocupate de Uniunea Sovietică, începând cu 26 iunie 1940 și ulterior.

Ocupația sovietică a promovat o politică ostilă, vădit antiromânească în Basarabia și Bucovina de nord. Au fost masacrați reprezentanții de frunte ai societății civile și ai clasei politice fără deosebire de naționalitate. Unele surse arată că doar între 1940 și 1941 aproximativ 300 000 de români au fost duși, împreună cu familiile lor, în gulaguri ori deportați în Siberia. 57 de mii dintre aceștia au fost uciși. Genocidul antiromânesc a continuat după 1944. Pe toată durata de existență a URSS, cca 2 344 000 de persoane originare din Basarabia, Bucovina de nord și Transnistria au căzut victime ale regimului: arestări, persecuții politice, deportări, condamnări la muncă silnică. 703 000 dintre ei au pierit de mâna călăilor sovietici.

Aceste politici au avut ca țintă elitele basarabene și bucovinene, care nu se refugiaseră în România în 1940 și între 1944-1945. Printre victime se aflau învățători, profesori, doctori, preoți, avocați, foști polițiști, jandarmi și cadre active ale armatei regale române, proprietari de pământ, membri ai partidelor politice, adică – marea majoritate a populației de români basarabeni și bucovineni. Opresiunea sovietică a vizat, în egală măsură, și mii de ucraineni, bulgari, evrei, ruși, găgăuzi din regiune.

Parlamentul European, prin  Rezoluția sa din 19 septembrie, își demonstrează intransigența față de țara succesoare de drept a Uniunii Sovietice. Forul european „susține în continuare că Rusia rămâne cea mai mare victimă a totalitarismului comunist şi că ea nu se va putea transforma într-un stat democratic cât timp guvernul, elita politică şi propaganda politică continuă să acopere crimele comuniste şi să glorifice regimul sovietic totalitar”.

În acest context, Parlamentul European subliniază că „este profund îngrijorat de eforturile depuse de actuala conducere a Rusiei pentru a distorsiona faptele istorice şi a încerca să ascundă crimele comise de regimul totalitar sovietic şi consideră că acestea reprezintă o componentă periculoasă a războiului informațional purtat împotriva Europei democratice, război care îşi propune să dezbine Europa”.

Îngrijorarea Parlamentului European ar trebui să se răsfrângă cu toată puterea și asupra României. Rusia revizionistă exercită în Republica Moldova o presiune dintre cele mai feroce atât pe plan politic și economic, cât și pe cel propagandistic. Scopul ei este menținerea acestui teritoriu care tinde spre integrarea națională și europeană în status-quo-ul Pactului dintre Hitler și Stalin. România va fi în consens cu spiritul Rezoluției Parlamentului European din 19 septembrie, dacă va iniția  o evaluare deplină și comprehensivă a victimelor agresiunii regimului sovietic totalitar.

În esența-i etimologică, un pact înseamnă pace. Și este un mare păcat al celor pactizând cu diavolul să schimonosească sensul sacru al cuvintelor dumnezeiești. Acesta este îndemnul Parlamentului European: să nu ne împăcăm cu rolul de victime și să-i redăm poporului român încrederea că nedreptățile istorice nu sunt veșnice și pot fi înlăturate prin rostirea permanentă a Adevărului.

Simplu, întreg și de netăgăduit!

  Mulțumesc.

25 septembrie 2019

Ion Hadârcă, senator de Vaslui

Lasă un răspuns