Radio Vocea Basarabiei – victima raiderului politic

Conferinţa de presă ţinută joi, 30 octombrie 2014, la sediul Partidului Liberal Reformator. Varianta video o găsiţi la privesceu.md.

Anul 2014 este primul an de după căderea comuniştilor când Republica Moldova este atestată la nivel global cu câteva poziții înapoi în ceea ce priveşte coeficientul de evaluare a libertăţii presei. Și mă tem că procesul continuă.

În calitate de fondator, vă comunic public pentru prima dată: 2014 este anul dispariţiei postului de radio Vocea Basarabiei ca instituţie mass-media audiovizuală independentă.

Postul de radio Vocea Basarabiei a fost acaparat prin metode tipic-raider, forma preferată de furt a bunurilor străine în Republica Moldova, de unul dintre oligarhii autohtoni, tot dânsul preşedintele Partidului Liberal Democrat, tot dânsul fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat.

Furtul s-a produs în formă latentă pe parcursul ultimilor patru ani în complicitate cu directorul executiv al postului, Veaceslav Ţîbuleac.

Ca să pătrundem în fenomen vă prezint un scurt istoric:

Postul de radio Vocea Basarabiei a apărut la Nisporeni în anul 2000 şi s-a constituit material mai întâi în rezultatul unui program de dezvoltare a posturilor de radio locale, iniţiat de Fundaţia Soros Moldova, care a furnizat echipamentul de studiou şi, în completare, a susţinerii Fundaţiei Iosif Constantin Drăgan din Milano, care a pus la dispoziţie echipamentul de emisie. Propunerea de fondare a fost făcută unui coleg, jurnalist de profesie, redactor-şef, pe atunci, al ziarului raional. Întrucât acesta a motivat indisponibilitatea de a se preocupa şi de un post de radio, domeniu străin lui, dânsul l-a recomandat pe un colaborator de-al său, pe Veaceslav Ţâbuleac. Durata de implementare a proeictului a fost de cca patru ani, din 1996 şi până în 2000. Pentru că toate livrările şi donaţiile trebuiau făcute pe numele unei persoane juridice, dl Ţîbuleac a propus o firmă deja înregistrată – Emico srl -, adăugându-i-se ca domeniu de activitate şi radiodifuziunea. În afară de Tîbuleac, în firmă existau şi alţi deţinători de capital social. În anul 1997, printr-o modificare, în această componenţă a fost introdus şi subsemnatul cu o cotă de 10%, precum şi colegul jurnalist cu o cotă de 27,5%.

Trebuie să spun că atât iniţiativa de fondare a postului de radio, diligenţele de completare a echipamentelor din Republica Moldova şi din străinătate, cât şi cheltuielile de formalizare a licenţei de emisie şi celor de înregistrare a frecvenţei au fost făcute şi suportate de subsemnatul. Ajutat de mai mulţi oameni de bună credinţă, dl Ţîbuleac a reuşit să amenajeze studioul de emisie din Nisporeni, care a funcţionat pînă în ianuarie 2005. Aici se încheie prima etapă de construcţie a postului de radio.

În 2004, ca urmare a unor lungi şi insistente demersuri ale subsemnatului, postul de radio Vocea Basarabiei a obţinut prima finanţare în baza unui proiect de susţinere a democraţiei susţinut de Departamentul pentru Românii de Pretudindeni din România. Tot atunci a fost posibilă şi prima extindere a postului de radio prin obţinerea unei frecvenţe pe unde ultrascurte la Chişinău. În 2005, în baza acestor mijloace postul de radio şi-a mutat studioul din Nisporeni, la Chişinău. În 2006 o altă tranşă a proiectului a permis extinderea şi mai mare a ariei de acoperire a postului de radio. În anii ulteriori finanţările s-au diminuat considerabil, dar au permis, totuşi, menţinerea instituţiei în stare funcţională. În 2008 şi 2009 s-a încercat atragerea unor investitori. În acest scop, la 8 august 2008 la Camera Înregistrări de Stat din Ungheni a gost înregistrată Societatea cu Răspundere Limitată „Radio Vocea Basarabiei” cu includerea în componenţa fondatorilor a unui anunţat investitor. Tentativa a eşuat. Devenea tot mai evident, că postul de radio trebuie să iasă din starea de dependenţă totală de finanţările externe, din starea de activitate în condiţii de asediu permanent, să adopte, mai ales începând cu anul 2009, un management performant ca să poată exista din piaţa eliberată de controlul pe care îl exercita regimul comunist

La 2 martie 2010 la Camera din Ungheni a fost făcută ultima modificare la Statutului Postului de Radio „Vocea Basarabiei” SRL şi el a fost adus în conformitate cu realităţile: deţinători ai capitalului social fiind familiile Saharneanu şi Ţîbuleac în proporţie egală de 50% X 50%.

Urma ca dl Ţîbuleac, în calitate de director executiv, să efectueze transferul de active şi pasive de pe firma Emico srl pe societatea Postul de Radio „Vocea Basarabiei” srl.

Procedura convenită a fost însă tergiversată lună de lună şi an de an.

Încercarea de a introduce în activitatea de gestionare a postului de radio a elementelor de marketing au fost descurajate de către director, apoi suprimate cu desăvârşire. A fost respinsă vehement propunerea de a angaja un director cu pregătire în calitate de manager. A fost respinsă propunerea de a institui abonamente, idee sugerată de chiar ascultătorii postului de radio. A fost respinsă oferta de angajare a Vocii Basarabiei în proiectul reţelei Societăţii Radio România Actualităţi.

Între timp, au crescut restanţele la salarii, mulţi dintre colaboratorii crescuţi profesional şi instruiţi sub egida postului de radio s-au concediat, au plecat la alte posturi de radio. Directorul de programe care răspunde nemijlocit de respectarea politicii editoriale, de disciplina editorială, de calitatea emisiunilor şi de respectarea grilei, a fost ignorat şi izolat la comanda directorului. Metoda de lucru a devenit gaşca plătită pe sub masă şi adusă prin metode de şantaj financiar la supunere directă şi totală.

Probleme de comunicare a fondatorilor cu directorul executiv au existat întotdeauna, dar ele s-au agravat de când dânsul a devenit membru al PLDM. Speculând starea de necesitate financiară acută a postului de radio, existentă în realitate, Ţîbuleac a intrat în încrederea dlui Filat şi, probabil, a obţinut finanţările solicitate. Despre aceste finanţări, despre suma şi condiţiile de livrare a lor, dl Ţîbuleac a găsit de cuviinţă să nu pună la curent partenerii. Despre cadenţa lor se putea deduce din comportamentul din ce în ce mai arogant, mai sfidător al directorului şi din creşterea dezinteresului lui faţă de o gestionare, cât-decât normală, corectă şi eficientă a postului de radio. Astfel directorul a devenit dependent de casieria PLDM. În consecinţă, politica editorială a postului de radio a devenit dependentă de agenda poltică a partidului. Cu foarte mici excepţii, angajaţilor care au mai rămas, li se cere să execute comenzile politice şi acest lucru este deosebit de evident. Unii colaboratori care se consideră şi profesori universitari au devenit atât de obiedienţi, încât se încumetă să manipuleze, sfânta-sfintelor postului de radio – forumurile radio, emisiunile zilnice în direct cu radioascultătorii.

Din replicile care au apărut pe fundalul acestei conferinţe de presă, dl Filat se consideră nedreptăţit pentru că, aşa cum spune, a făcut investiţii în postul de radio. Vreau să precizez un lucru important pentru dl Filat, ca fost prim-ministru: dumneata ai făcut investiţii nu în postul de radio, ci în membrul dumitale de partid. În calitate de fondator al postului de radio vă declar că despre finanţările discrete pe care le-aţi făcut nu am cunoştinţă – nici despre sumă şi nici despre condiţii. Dacă aţi fi avut în vedere o astfel de afacere, ea trebuia discutată la vedere cu toţi acţionarii, nu pe ascuns, cu unul dintre ei. Trebuia să procedaţi aşa cum v-am rugat în 2008, la o întâlnire la Uiunea Scriitorilor, dacă vă mai amintiţi. Or, o investiţie vine să dezvolte o unitate economică, cum este în ultimă instanţă un post de radio, nu să o degradeze în halul în care a fost adus astăzi radio Vocea Basarabiei. Ceea ce aţi realizat în complicitate cu directorul Ţîbuleac este raider curat, dl Filat, nu investiţie.

În finalul acestor scurte note explicative trebuie să relatez despre partea cea mai contradictorie a afacerii, aşa numită afacere care frizează Codul Penal. Faptele explică scopul pentru care dl Ţîbuleac a tergiversat, prin înşelăciune, transferul de active şi pasive pe SRLPostul de Radio Vocea Basarabiei şi aducerea la normalitate a acţionariatului instituţiei, păstrând în activitate societatea Emico srl, în care subsemnatul deţine doar 10%. Tot aici trebuie să subliniez că alţi acţionari care figurează în registru, au cerut nu o dată scoaterea lor din această calitate în favoarea fondatorilor. Procedura nu a fost executată, deşi acestora li se raporta că totul este în ordine. Gândul ascuns al directorului era să diminueze ponderea juridică a lui V. Saharneanu, ca la un moment oportun să pună în aplicare cea mai ticăloasă faptă – scoaterea mea din calitatea de fondator şi înstrăinarea, cu scop meschin, a postului de radio.

Acest moment a fost sfârşitul lunii februarie a acestui an, în perioada când mă aflam întro deplasare la Tallin. Atunci dl Ţîbuleac a prezentat la CCA o cerere de dare în cesiune a licenţei postului de radio unei firme, pe nume Canal-X srl, din Briceni. Adiţional a fost depus un document care, chipurile, atestă decizia societăţii „de a permite cesiunea licenţei de emisie”, confirmată de semnăturile a 4 acţionari din totalul de 6. Numele meu în lista cu semnături nu apare şi aceasta se închee cu precizarea: Cvorum 75%, care trebuie citită – nu este necesară confirmarea unui acţionar minor. Acesta a fost şi răspunsul dlui Ţîbuleac la întrebările unor membri ai CCA contrariaţi de situaţie şi care cunosc bine istoria postului de radio şi contribuţia mea la afirmarea lui ca post de radio naţional – Saharneanu nu contează.

La întoarcerea din deplasare am cerut CCA blocarea procedurii de cesionare până la momentul elucidării circumstanţelor, pe care CCA o putea respinge în orice moment făcându-se trimitere la un articol din lege care prevede că 75% din acţionari pot efectua o asemenea tranzacţie. Dl Ţâbuleac, care nu comunica până atunci, a cerut o întrevedere de urgenţă şi m-a implorat să deblochez documentele, că nu este raider, precum afirmam eu, ci un lucru care este necesar să îl facem pentru a salva postul de radio, care este înglodat în datorii, că vom avea o întâlnire cu dl Filat şi se vor limpezi toate lucrurile. La despărţire chiar m-a îmbrăţişat şi sărutat pe obraz. Ca să îmi dau seama chiar în următoarele zile că acesta nu a fost altceva decât sărutul lui Iuda. Dl Ţîbuleac a dispărut iar, nu răspundea la telefoane, ocolea postul de radio şi conducea cu el prin iscoade.

Numeroasele mele tentative de a avea o discuţie cu dl Filat nu au dat niciun rezultat, dându-mi de înţeles că a pus punct pe această temă. Am descoperit şi motivul dezinteresului: dl Ţîbuleac a primit drept recompensă pentru tranzacţionarea „cu scucces” a postului de radio o casă cu mai multe nivele în unul din cartierele de la Schinoasa, fapt ce i-a permis să îşi vadă visul împlinit – să se mute cu traiul din Nisporeni – în Chişinău. Nu contează metodele.

Numai că vreau să precizez: tranzacţionarea nu este una de succes, cum se crede, şi aici ajungem la partea cea mai josnică a procedurii raider. Documetele depuse la CCA sunt false, din câte am descoperit. Adunarea generală a societăţii nu a fost făcută, unele semnături au fost obţinute prin înşelăciune, altele au fost falsificate. Au confirmat-o cei care sunt vizaţi şi nu au ştiut că sunt atraşi în această afacere murdară.

Sunt dubioase şi transferurile de bani făcute din diverse surse pe contul societăţii Emico în anul trecut şi anii precedenţi. Societatea Emico a rămas datoare la plata salariilor pentru mai mulţi colaboratori ai postului de radio, iar noua societate nu dă semne că ar recunoaşte aceste datorii.

Situaţia la zi este următoarea. Conform deciziei CCA din 14 februarie 2014, licenţa postului de radio Vocea Basarabiei aparţine societăţii Canal-X srl din Briceni al cărui acţionar unic este cetăţeanul Cijov Igor, probabil, unul dintre membrii reţelei economico-financiare a dlui Filat.

Drept concluzie: Postul de radio Vocea Basarabiei, cel mai combativ post în lupta cu ignoranţa, corupţia, cu munciuna comunistă, un post de radio care a apărut din necesitatea de a ajuta cetăţenii Republicii Moldova să iasă, prin cunoaştere, din întunericul tranziţiei postimperiale sovietie spre luminişul valorilor naţionale româneşti şi europene, a căzut pradă celei mai ignobile afaceri de tip raider din Republica Moldova.

Este un atac la libertatea presei, la valorile democratice pentru care a făcut istorie acest post de radio în ultimii 14 ani de istorie fierbinte a Republicii Moldova. Postul de Radio Vocea Basarabiei trebuie să rămână în continuare un post care să servească interesul naţional şi interesul public al cetăţenilor conştienţi sau celor tind să devină ca atare.

Cum?

  1. Prin aducerea benevolă a postului de radio la starea juridică de până la 14 februarie 2014;
  2. Prin transferul activelor lui către societatea Radio Vocea Basarabiei înregistrată la 8 august 2008, cu modificările efectuate la 2 martie 2010;
  3. Achitarea datoriilor față de lucrătorii postului de radio pentru anii precedenți;
  4. Dl Filat trebuie să recunoască faptul că postul de radio a servit în toată perioada de până la 2009 drept platformă de aducere la putere în Republica Moldova a unei alianțe pro-europene și democratice din care a făcut parte și partidul dumnealui;
  5. Dl Filat trebuie să recunoască faptul că după 2009 și mai cu seamă în 2014, postul de radio a fost supus în proporție de 95 la sută intereselor partidului dumisale.
  6. Dl Filat trebuie să recunoască faptul că toate aceste „servicii”, care trebuie traduse ca și prejudicii, au un preț.
  7. Așa numită procedură de cesionare a postului de radio prin falsificarea documentelor trebuie să devină obiect de cercetare a organelor de resort. La fel și obiectul de răsplată pentru înstrăinarea frauduloasă a postului de radio, casa din Chișinău a directorului Țîbuleac.

În 2002, postul de radio Vocea Basarabiei a fost închis la comanda președintelui comunist al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Reluarea activității lui a fost posibilă datorită unei scrisori pe care am adresat-o președintelui Statelor Unite ale Americii, George W. Bush. Scrisoarea am trimis-o prin ambasadoarea SUA în RM, dna Pamela Smith, care a plecat mai devreme ca să pregătească vizita iminentă a șefului de stat moldovean la Washington. Demersul a avut efect și pentru faptul că Vocea Basarabiei era pe atunci partenera postului de radio Vocea Americii.

Am auzit că zilele trecute dl Vlad Filat a avut o întâlnire la Bruxelles cu noul președinte al UE,Jean-Claude Juncker. Nu știu dacă printre celelalte succese raportate pe planul construcției unei societăți democratice fără corupție în Republica Moldova, dl Filat i-a relatat înaltului demnitar european și de „succesul” realizat în acapararea postului de radio Vocea Basarabiei. Dacă nu, le voi relata eu atât dlui Juncker, precum şi dnei Merkel, dnilor Obama, Cameron, Byden și altor prieteni ai Republicii Moldova. Poate cu ajutorul lor reușim să salvăm a doua oară postul de radio Vocea Basarabiei.

Noi v-am prevenit, dle Filat: am fost, suntem și vom fi parteneri în cele bune făcute pentru Republica Moldova, nu complici în cele rele pe care le faceţi.

 

P.S.

Similar s-a procedat si în cazul Crucii Mantuirii Neamului Romanesc. A fost bine şi în spiritul menirii unui astfel de edificiu până în momentul în care a intervenit presupusa contributie financiară a Dlui Filat. Donaţia a fost anunţată de Ţăbuleac în cadrul evenimentului oficial de sfinţire din 28 august 2011, dar care nu a fost văzută de nimeni. Donaţia ori a fost inexistentă, a fost o minciună, ca să producă impresie asupra publlicului, ori a fost însuşită de Ţîbuleac, pentru că imediat Crucea a fost înstrăinată pe motiv că nu există mijloace de întreţinere a ei. Acum nu i se mai spune Crucea Mântuirii Neamului Românesc, precum a fost botezată, ajungând prin afacerile oneroase ale vicleanului Ţîbuleac în custodia Bisericii Ortodoxe Ruse, o falangă ideologică a Kremlinului războinic.

Izbăveşte-ne Doamne!