PLR. Memoriu: CENTENARUL MARII UNIRI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎNTRE FESTIVITATE, ARIVISM ȘI RESPONSABILITATE

Partidul Liberal Reformator

MEMORIU

CENTENARUL MARII UNIRI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎNTRE FESTIVITATE, ARIVISM ȘI RESPONSABILITATE

La 1 decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la încheierea procesului de unificare a provinciilor românești într-un stat unitar național, proces rezultat din Primul Război Mondial în care România s-a angajat de partea Antantei cu scopul expres de reîntregire.

Unirea de la 1 decembrie 1918 a Transilvaniei cu Regatul României a fost ultimul act, de încununare, al dramaticului și gloriosului mers spre reîntregire, precedat de reunificarea Bucovinei la 28 noiembrie.

Primul act însă, cel care a declanșat întregul proces de reunificare s-a produs la Chișinău la 27 martie 1918, când prin votul democratic al Sfatului Țării s-a legiferat Unirea Basarabiei cu Patria-Mamă, România.

Evenimentele complexe care au marcat arealul politic al Europei atât în vest, cât și în est, au arătat că reîntregirea de la 1918 a salvat milioane de vieți omenești, a dat un puternic imbold dezvoltării social-politice și economice a teritoriilor locuite de români – provincii ocupate, marginalizate și ținute în subdezvoltare timp de secole de imperiile asupritoare din jur.

Marea Unire de la 1918 a fost călită în fierberea unui război cumplit, croită în iureșul unor circumstanțe împinse uneori până la disperare. Dar și fierberea războiului, și circumstanțele iscate aveau să rămână doar un capăt de dezastru pentru țară și popor, dacă din spuza lor nu apărea o minunată clasă politică – responsabilă, curajoasă, dotată cu harul să le poată îndrepta în albia interesului național românesc. Este de-a dreptul fantastic ca în acele momente de grea încercare să se găsească atât în Guvernul român evacuat la Iași, cât și în Basarabia, în Bucovina și în Ardeal, personalități politice de mare valoare, înzestrate cu înalt simț patriotic și acută înțelegere a momentului istoric a cărui urmare, bună sau rea, depindea de decizia pe care o luau.   Toți au luat hotărârea cea bună și dreaptă și astfel au ajuns să realizeze cel mai important proiect din istorie al națiunii române – statul unitar național, România Mare.

Agresiunea imperiului sovietic a rupt din acest proiect Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, a comunizat și prădat România, a ucis și prigonit toți membrii Sfatului Țării și a decimat populația românească a acestor provincii timp de decenii, planul fiind exterminarea fizică ori transfigurarea ei identitară. Prăbușirea imperiului sovietic în 1991 a pus capăt acestui plan diabolic și a deschis calea refacerii, pe cât era posibil, a frontierelor României anului 1918.

În anii 1988-1991 în Republica Moldova s-a făcut prezentă o puternică mișcare de eliberare națională. Mișcarea a scos în prim plan personalități la fel de devotate cauzei naționale și suficient de determinate să repare clivajele istoriei ca și generația de la 1918.

Reunirea nu s-a produs pentru că determinarea lipsea diriguitorilor de moment ai României. Ezitarea a fost fatală pentru Republica Moldova: războiul de agresiune dezlănțuit la scurt timp de Rusia a avut drept scop contracararea dispozițiilor populare de reunire, decapitarea și exterminarea mișcării de eliberare națională și schimbarea raportului de forțe politice în favoarea celor criptocomuniste antiromânești, iar lucrul acesta i-a reușit.

Sunt aproape 30 de ani de când prima funcție în stat o dețin reprezentanții fostei nomenclaturi comuniste sovietice. Sunt aproape 25 de ani de când Parlamentul Republicii Moldova este controlat de o majoritate comunistă pro-rusă și antinațională. Revolta tinerilor din 2009 a readus șansa schimbării pe un parcurs european pro-românesc, dar morbul corupției sistemice a sugrumat-o nemilos, producând grave și profunde deziluzii. Consecința lor directă este exodul a peste un milion de cetățeni, în cea mai mare parte, a tinerilor.

Astăzi Republica Moldova este controlată la sânge de un regim politic provenit din cel mafiot comunist. Delapidarea bunului obștesc, minciuna, manipularea sunt instrumentele predilecte de guvernare ale acestuia. Ținerea sub control a sărăciei ca cel mai important factor electoral, înrobirea politică a justiției, protejarea și promovarea în politică a prădătorilor de bănci, conlucrarea strânsă cu partidele trădătorilor de neam și de țară sunt monstruozități care caracterizează regimul.

O amenințare pentru regimul marii corupții aflate la putere azi în Republica Moldova este perspectiva reunirii cu Patria-Mamă, România, ca unică posibilitate de salvare a poporului. Prin interpușii lui, regimul încearcă substituirea și mimarea factorului unionist de aceeași manieră în care a reușit să-l compromită și să-l distrugă pe cel pro-european.

Ignorarea sfidătoare a Anului Centenar, sabotarea celor mai importante proiecte de interconectare economică și energetică, fragmentarea subversivă a mișcării unioniste este o dovadă grăitoare a diversiunilor săvârșite de partidul de guvernământ. O guvernare bazată pe corupție nu va fi niciodată pro-europeană, nu va fi niciodată unionistă. Ea va fi întotdeauna  trădătoare, așa precum s-au dovedit a fi toate celelalte guvernări provenite din scursura comunistă.

Ca partid unionist și pro-european, promotor și semnatar al Acordului de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, Partidul Liberal Reformator constată cu indignare că apropierea de România a fost acceptată de guvernările de la Chișinău doar pe direcția absorbției ajutorului material și financiar acordat republicii de către statul român. În rest, toate politicile oficiale au urmărit distanțarea de tărâmul în care clasa politică responsabilă și elitele luminoase de la 1918 au găsit adăpost și salvare poporului basarabean.

Partidul Liberal Reformator consideră că după atâția ani de rătăcire a venit timpul ca relația dintre Republica Moldova și România să fie consacrată în întregime intereselor de redresare a condițiilor de viață a populației din stânga Prutului, inclusiv a celei reprezentate de minoritățile naționale. Ori, redresarea nu poate fi făcută altfel decât prin reunirea celor două state românești în unul singur.  Este o sarcină de test pentru toată clasa politică de la Chișinău.

Pe muchia celor o sută de ani de la Marea Unire trebuie să spunem răspicat că nu mai este loc de ipocrizie, nu mai este loc de duplicitate, nu mai este loc de duble standarde în discursul politic dintre București și Chișinău.

Trebuie să spunem poporului nostru și lumii întregi că vrerea  noastră este reunirea Republicii Moldova cu România, vrere adusă la împlinire, cu dreptate și responsabilitate, de generația eroică de acum o sută de ani.

Partidul Liberal Reformator cheamă clasa politică din Republica Moldova să se pătrundă de importanța și semnificația istorică a evenimentului de azi, iar poporului Republicii Moldova o revenire cât mai grabnică în mijlocul poporului român frate, acolo unde s-a născut, împreună cu care a străbătut bucuriile și vitregiile istoriei, acolo unde își va regăsi rostul și harul, dar și un viitor asigurat pentru urmașii de azi, pentru urmașii urmașilor de mâine.

La mulți ani români basarabeni, la mulți ani patriei noastre reîntregite, România!

Chișinău, 1 decembrie 2018

Lasă un răspuns