Partidul Liberal Reformator: Poziția față de inițiativa de schimbare a sistemului electoral în Republica Moldova

 Declarație

Partidul Liberal Reformator a luat act de anunțul făcut de liderul PD de a iniția trecerea la sistemul electoral uninominal în perspectiva alegerilor parlamentare din 2018. Este de remarcat că autorii motivează inițiativa cu necesitatea reformării clasei politice din Republica Moldova.

Partidul Liberal Reformator nu respinge nicio propunere de reformare a stărilor existente în Republica Moldova, inclusiv cele care privesc sistemul electoral sau clasa politică. Cu condiția că înainte de a iniția asemenea proiecte cu impact major în societate, ele trebuie pe larg discutate. Acest exercițiu democratic este necesar pentru a ne asigura că beneficiarul final al inițiativelor pornite este societatea, poporul Republicii Moldova și nu un lider de partid, un partid sau careva grupuri de interese.

Partidul Liberal Reformator consideră că orice inițiativă de reformare, inclusiv cea a sistemului electoral, trebuie raportată la prioritățile statului, la condițiile reale de existență ale lui. Or, reforma în pripă a sistemului, cu atât mai mult în anul dinaintea celui electoral, așa cum se propune, nu se află nici pe departe printre prioritățile reale ale Republicii Moldova.

PLR reiterează, că problema principală a Republicii Moldova este corupția și deficitul de integritate a demnitarilor și, drept consecință a acestor condiții distructive, se impune problema abandonării statului de drept, subordonării lui unor interese de grupuri.

Partidul Liberal Reformator insistă că orice altă reformă pornită în condițiile când metastaza corupției a pătruns adânc în fibrele puterii este nu doar sortită eșecului, dar și dăunătoare, cu urmări imprevizibile și efecte dezastruoase pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova. Efectele cele mai probabile ale propunerii ar putea fi: transformarea Parlamentului într-un club al baronilor locali și federalizarea Republicii Moldova pe un scenariu puțin modificat al planului Kozac.

Partidul Liberal Reformator a constatat în zilele care au trecut de la lansarea inițiativei o reacție matură și responsabilă a societății. Societatea este îndreptățită să ridice în privința protagoniștilor problema de notorietate, de credibilitate și de bună credință.

Reieșind din cele menționate, Partidul Liberal Reformator cheamă partidele care consimt că Republica Moldova trebuie să urmeze neabătut calea de dezvoltare democratică și pro-europeană, să dea nota cuvenită acestei inițiative, să nu permită pervertirea actului democratic al alegerilor libere în mașinărie de absolutizare la putere a oligarhiei corupte.

Chișinău, 10 martie 2017