Mergem în alegeri ilegale?

Cel puțin două circumstanțe perfect verificabile și vehement ignorate de autoritatea de reglementare electorală arată că alegerile de duminică, 20 mai, au mari probleme de legalitate.

Astfel, conform unor semnale confirmate de martori, de calcule, dar și de evidențe de necontestat, cel puțin doi candidați, dintre care unul a fost înscris în cursă, iar cel de-al doilea și-a făcut campania electorală, s-au aflat în afara regulilor de joc.

Unul dintre ei a prezentat în Comisie pentru a se înscrie în cursă liste de subscripție false ori contrafăcute. Cazul a fost semnalat de un membru al Comisiei Electorale Centrale. Semnalul a rămas fără urmări și candidatul a fost validat. Organizații ale societății civile au cerut Comisiei Electorale Centrale să pună la dispoziție, conform legii, în vederea verificării corespunderii normelor legale a acestor liste. Asta, pentru următoarele două rosturi de interes public: 1. Scoaterea candidatului intrus din competiția electorală și darea falsificatorilor pe mâna organelor de urmărire penală* și 2. Scoaterea, în caz că nu se adeveresc bănuielile, iar listele sunt recunoscute perfect valabile, a unui eventual stigmat de ilegalitate pe aceste alegeri.

Al doilea candidat a desfășurat o campanie masivă și multidimensională implicând cheltuieli foarte mari, enorme, am zice. În rapoartele financiare prezentate autorității electorale datele de cheltuieli au fost mult prea diminuate în comparație cu ceea ce s-a văzut în realitate. Staffurile altor candidați și organizații ale societății civile implicate au semnalat această discrepanță de proporții foarte mari. Faptul a fost sesizat în Comisia Electorală Centrală, iar Comisia nu a întreprins pașii următori ceruți de lege*.

Nici în unul dintre aceste cazuri sesizate Comisia Electorală Centrală nu s-a manifestat ca un „organ independent de supraveghere și control”, precum prevede Codul Electoral. În ambele cazuri CEC s-a arătat drept complice în neregulile semnalate. CEC s-a pus luntre și punte în îngrădirea accesului societății civile la listele candidatului bănuit că participă ilegal la scrutin în baza unor liste falsificate. Concluzia pe marginea faptului îngrădirii accesului la ele a societății civile, exprimată în fraza: „dacă CEC ascunde, înseamnă că are ce ascunde”, este pe deplin pertinentă.

Ori, prin refuzul unui control riguros propriu și prin blocarea accesului la liste a societății, dar și prin lipsa de reacție la încălcările evidente și flagrante ale regulilor de finanțare a campaniei electorale, CEC se face complice la crima de abuz împotriva actului democratic și constituțional al alegerilor libere și CORECTE.

Doar invocând aceste două cazuri, concurenții electorali ai celor doi candidați favorizați și îngrădiți de Comisia Electorală Centrală și societatea au argumentele și tot dreptul să considere alegerile din 20 mai drept nelibere și necorecte în fond și în esență.

Prin acțiunile și inacțiunile sale, Comisia Electorală Centrală își încalcă propriul statut și devine complice în comiterea unui nou și grav abuz asupra suveranității votului cetățenesc. Responsabilitatea în fața legii va crește înzecit dacă, în rezultatul votului din ziua de 20 mai se va constata că cei doi candidați îngrădiți de Comisie vor avea scorurile cele mai mari în comparație cu ale concurenților. Va fi dovada că complicitatea CEC la săvârșirea abuzului anticonstituțional a fost premeditată și coordonată, ceea ce ne va face să calificăm aceste alegeri drept ilegale ad integrum.

Valeriu Saharneanu, 19 mai 2018

Codul electoral

* Articolul 43. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie

 ……………………………………………………………………

(4) Se consideră nule şi neavenite:

  1. a) listele de subscripţie întocmite pînă la data începerii perioadei de desemnare a candidaţilor;
  2. b)  semnăturile din listele de subscripţie considerate ca fiind false;
  3. c)  listele de subscripţie care au fost completate fără a fi respectate cerinţele prevăzute la art.42 alin. (4) și (6).    

* Articolul 22. Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale

………………………………………….

  1. e) examinează sesizările şi contestaţiile privind încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    f) constată contravenţii şi încheie procese-verbale cu privire la contravenţiile ce vizează neprezentarea în termen ori prezentarea neconformă a rapoartelor financiare ale partidelor politice, ale altor organizaţii social-politice sau concurenţi electorali;
    g) aplică sau solicită aplicarea sancţiunilor, prevăzute de prezentul cod şi de Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, pentru încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, sesizează organele competente privind încălcările ce sînt pasibile de răspundere contravenţională, penală sau privind încălcarea legislaţiei fiscale;

Lasă un răspuns