Liberal-reformatorii la Congresul ALDE România

 Liberal-reformatorii la Congresul ALDE România

Comunicat de presă

Sâmbătă 22 aprilie 2017, la Palatul Parlamentului a avut loc Congresul Partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) din România. În calitate de invitați din Republica Moldova au participat Ion Hadârca, Senator ALDE și președinte PLR, Oleg Bodrug, co-președinte, Tatiana Potâng, vicepreședinte, Valeriu Saharneanu și Veaceslav Bulat, membri ai Biroului PLR.

În partea de debut Congresul a oferit posibilitatea oaspeților și invitaților să prezinte salutul lor delegaților forului. Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a ținut să sublinieze în discursul său că a venit să salute Congresul ALDE din sentimentul de înaltă apreciere pe care îl are pentru liderul acestui partid, pentru poziția lui intransigentă în ceea ce el a numit „menținerea României în echilibrul statului de drept”, dar și pentru devotamentul față de cauza liberală a marilor predecesori lăsată de ei moștenire spre binele și prosperarea României.

Doamna Tatiana Potâng a prezentat de la tribuna Congresului salutul delegației liberal-reformatorilor din Republica Moldova. Vicepreședinta PLR a menționat colaborarea foarte bună care există între cele două partide, caracterul inedit al acestei colaborări îndreptat să creeze o platformă politică a apropierii din ce în ce mai consistente a celor două state românești până la reîntregirea lor definitivă, beneficiind de spațiul european favorabil unor asemenea soluții istorice.

Înainte de procedura de alegere a președintelui și a organelor partidului, delegații la Congres au manifestat un viu interes pentru rezoluțiile propuse spre dezbatere și aprobare. Conținutul lor novator a fost remarcat de opinia publică în ajunul Congresului și au vizat domeniile culturii politice a libertății, ale demnității naționale în contextul integrator european și mondial, punerii legii în slujba cetățeanului, nu împotriva lui, a noilor politici economice de susținere a întreprinzătorului și capitalului autohton.

Cu o majoritate covârșitoare de voturi, Congresul l-a ales în calitate de președinte al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) pe domnul Călin Popescu-Tăriceanu, care exercită și funcția de Președinte al Senatului României.

În discursul de încheiere a Congresului, domnul Călin Popescu-Tăriceanu a definit din postura de președinte nou ales, că ALDE consideră că România merită, în virtutea tradițiilor și suferințelor sale istorice un loc drept printre statele Europei. Dar asta se va întâmpla numai prin modul în care politicienii ei vor ști să-i apere demnitatea și să-i traseze destinul propriu. Călin Popescu-Tăriceanu a subliniat că ALDE a prefigurat deja un amplu proiect național, care cuprinde printre jaloanele sale, Centenarul Marii Uniri, Președinția Consiliului Uniunii Europene și fructificarea exercițiului bugetar european 2014-2020.

Chișinău, 25 aprilie 2017