Valeriu Saharneanu

Când ai dubii, spune adevărul. (Mark Twain)

Home » La dispariţia Jurnalistului Constantin Tănase

La dispariţia Jurnalistului Constantin Tănase

UNIUNEA JURNALIŞTILOR DIN MOLDOVA

 Breasla jurnalistică din Republica Moldova şi din România a suferit o grea şi irecuperabilă pierdere.

A plecat din viaţă Constantin Tănase, unul dintre cei mai redutabili condeieri ai timpurilor noastre din Basarabia şi din întreg spaţiul românesc.

A plecat subit, în plină forţă creatoare, la vârsta când vasta experienţă de viaţă şi impecabila pregătire profesională ajunseră la puterea maximă a personalităţii lui, personalitate recunoscută general a Maestrului.

Regretând profund întreruperea neaşteptată a parcursului său profesional şi de viaţă, vom sublinia că Maestrul Constantin Tănase, a lăsat o urmă adâncă în ogorul jurnalisticii româneşti de pe ambele maluri ale Prutului. Angajându-şi pe post de mentori două mari figuri fondatoare ale jurnalismului naţional românesc – pe Mihai Eminescu şi Pamfil Şeicaru – Constantin Tănase a ţinut să promoveze în tot ceea ce a făcut principiile acestora: spiritul critic ca esenţă a dezvoltării umane şi sociale, intransigenţă faţă de metehnele politicului decident, devotament şi perseverenţă faţă de cauza naţională.

Constantin Tănase va rămâne în istoria jurnalismului românesc din Republica Moldova drept unul dintre cei mai atenţi, mai perseverenţi şi mai profunzi observatori şi critici constructivi ai realităţii noastre controversate.

Din momentul când a îmbrăţişat profesia de jurnalist, Constantin Tănase a participat cu tot sufletul la constituirea ei atât instituţională, în calitate de fondator al cotitianului naţional Timpul, cât şi la afirmarea jurnalismului naţional ca fenomen activ în efortul de transformare democratică a societăţii.

Constantin Tănase a militat cu pasiune pentru corectitudinea şi obiectivitatea presei, independenţa ei editorială, pentru curăţenia deontologică a jurnalistului.

Productivitatea lui fenomenală, reacţia lui rapidă şi promptă la toate stările de interes public şi naţional, au făcut din apariţia cotidianului Timpul un eveniment aşteptat şi din Maestrul Constantin Tănase o instituţie morală.

Dispariţia lui Constantin Tănase a lăsat un mare gol în spaţiul public şi mediatic al Republicii Moldova. Lipsa o va putea suplini amintirea luminoasă pe care o vom purta Maestrului, scrisul lui incandescent, lăsat nouă ca moştenire de lumină spre ieşirea din conul umbrei în care ne-a aruncat istoria şi pentru risipirea căreia Maestrul Constantin Tănase şi-a consacrat întreaga lui viaţă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace şi veşnică să-i fie amintirea.

Chişinău, 1 noiembrie 2014

Name of author

Name: Valeriu Saharneanu