Valeriu Saharneanu

Când ai dubii, spune adevărul. (Mark Twain)

Home » Ghid practic de orientare în împărăţia oglinzilor strâmbe sau De ce Partidul Liberal Reformator?

Ghid practic de orientare în împărăţia oglinzilor strâmbe sau De ce Partidul Liberal Reformator?

PLR-page-001

 

Considerente, 29 septembrie 2014

Cu cât mai mult ne apropiem de ziua alegerilor, cu atât mai mult se simte necesitatea unui ghid de orientare. De ce? Pentru că în contextul atacului masiv şi mult prea timpuriu a unor forţe din exterior, dar şi a unor actori politici autohtoni asupra cetăţeanului, în spaţiul nostru s-a creat un fel de împărăţie a oglinzilor strâmbe în care adevărata dimensiune, dar şi valoare a lucrurilor, este ascunsă, ori chiar inversată.

Cauza unui asemenea fenomen este panica celor din exterior de a pierde din ghiare prada încă vie a ceea ce a mai rămas din Republica Moldova şi teama unor forţe politice autohtone de a rămâne fără captura statului după 30 noiembrie 2014.

Ca să buimăcească cât mai mult omul cu vot din Republica Moldova aceste forţe au aruncat şi aruncă în fiecare zi sume de bani nemaipomenit de mari. Pe lângă bani şi tupeu, ele dispun de o mulţime de instituţii mass-media de tot felul: ziare, portaluri, posturi de radio şi de televiziune, armate de blogheri şi regimente de analişti de curte. Încă niciodată după anul 2009 presa nu a fost atât de subjugată politic ca acum, în anul electoral 2014. Această presă, în alianţă cu sărăcia, cu ignoranţa, cu partide zămislite din corupţie şi întreţinute din acest obroc, cu organizaţii create special pentru a fabrica opinii şi a simula sondaje, cu tot ce înseamnă coloana a cincea dirijată, ghiftuită şi dotată pentru a lovi, fac această împărăţie a oglinzilor strâmbe, în care lumea trebuie rătăcită astăzi şi mai cu seamă în ziua alegerilor ca să i se ia viitorul.

Suntem în mijlocul unei nemaipomenit de puternice operaţiuni de manipulare. O situaţie similară cu ce se întâmplă cu individul când devine obiect al manipulării o descrie scriitorul Serghei Kara-Murza în cartea „Manipularea conştiinţei”. Aplicând toponimia locului, această situaţie apare în felul următor: o persoană se scoală disdedimineaţă şi porneşte spre gară hotărât să plece la Ungheni, având acolo treburi importante de făcut şi lume care îl aşteaptă. În drum se întâlneşte cu un străin care, iscodindu-l de planurile pe care le are, nu numai că îl determină să nu plece la Ungheni, ci, cu atât mai mult, îl convinge să ia trenul în partea opusă intenţiei lui, spre Tiraspol, de exemplu, unde nu are nimic de făcut şi nimeni, în afară de pericole, nu îl aşteaptă. Cam asta vrea străinul să obţină de la noi, vorbind cu gura coloanei a cincea.

Iar manipulatorii autohtoni, vorbind cu gura unor partide clădite pe corupţie şi întreţinute din acest flagel, se prezintă, în spiritul lucrării lui Kara-Murza, ca nişte simpli golani de drumul mare care înghesuie prin unghere cetăţeanul să le dea portofelul de bună voie, votul adică, agitând în faţa ochilor lui o lamă lucitoare de cogeamite satâr. Vedeţi şi dumneavoastră, nu e furt, e de bună voie.

În această împărăţie a unei realităţi strâmbe, doldora de sunete şi imagini amăgitoare, Republica Moldova intră de mâine pe linia dreaptă a campaniei electorale. Diferenţa de comportament în tot acest calambur preelectoral, dar şi de prestanţă ca forţă politică aflată la guvernare, o face Partidul Liberal Reformator, cea mai tânără formaţiune de pe eşichierul politic autohton. Ca şi cetăţeanul înghesuit în unghere, Partidul Liberal Reformator este supus din prima zi unei terifiante lucrături de ştirbire a imaginii sale, de împingere a lui în zona necunoscutului. O fac în modul cel mai conştient în primul rând forţele şi partidele care au fost deranjate mult anul trecut de apariţia lui promptă pe scena politică a Republicii Moldova. Deranjată a fost în primul rând Rusia, care a ratat fructificarea crizei Alianţei şi a efectelor catastrofei Ghimpu. Datorită Partidului Liberal Reformator comuniştii nu au venit la putere în septembrie 2013 şi Republica Moldova nu a căzut iar în dependenţă politică totală de Rusia. Deranjat a fost Partidul Democrat, care a ratat acapararea unor bucăţi importante din turta statului prin serviciul mărinimos oferit de Ghimpu. Partidul Liberal Reformator a limitat intenţiile de extindere a controlului, şi aşa destul de mare, a acestui partid asupra sferelor economice şi de drept ale statului.

Acum aceste forţe, unele separat, altele unite în alianţe dosite, dar toate ghidate de acelaşi interes, doresc şi muncesc de zor la eliminarea din rândul formaţiunilor care contează electoral a Partidului Liberal Reformator. Jocul cu sondajele, boicotarea evenimentelor şi a exponenţilor Partidului Liberal Reformator în instituţiile mass-media controlate sunt politici deja instituite şi practicate. Cea mai vizibilă este alianţa dintre Plahotniuc şi Ghimpu. Ultimul nu coboară de pe ecranele posedate de primul, iar primul nu oboseşte să îl umfle în sondaje pe ultimul.

Cu siguranţă, umflătura se va sparge foarte curând. Până atunci Partidul Liberal Reformator îşi face agenda în situaţia care se impune la moment, dar urmărind neabătut pregătirea fundamentală şi riguroasă de scrutin. Zilele acestea partidul a încheiat campania de constituire a filialelor teritoriale. Organizaţii sunt constituite în toate unităţile administrative, fără excepţie. Sunt formate organizaţiile teritoriale şi naţionale de tineret şi de femei. Duminică a avut loc şedinţa Consiliului Naţional care a încheiat procesul de formare a organelor de lucru ale partidului în conformitate cu prevederile congresului de constituire din 15 decembrie 2013. Discutând despre participarea în alegeri a partidului, membrii Consiliului au reiterat convingerea că obiectivul naţional major al alegerilor este menţinerea Republicii Moldova pe vectorul european de dezvoltare, dar şi eradicarea corupţiei ca fenomen, concomitent cu reformarea statului şi crearea unor condiţii favorabile dezvoltării economiei în toate domeniile.

De aici şi condiţia înaintată în unanimitate de membrii Consiliului, că orice bloc electoral format cu participarea Partidului Liberal Reformator trebuie să excludă elemente corupte sau coruptibile. Rigoarea este valabilă şi pentru eventualii parteneri de bloc, de uniune sau alianţă electorală. Republica Moldova are nevoie în continuare de o guvernare care nu doar să vorbească despre standarde europene în economie, infrastructură, justiţie, educaţie, deservire medicală şi socială. Standardelor europene trebuie să corespundă ea însăşi, guvernarea, iar acestea prevăd toleranţă zero faţă de fenomenul corupţiei, competenţă, competitivitate, sistem de valori construit în baza exclusivă a meritocraţiei. Ele prevăd inclusiv mult, dar foarte mult devotament demonstrat cauzei naţionale, atât de des speculate, dar niciodată dusă până la împlinire.

Din aceste considerente este nevoie ca Partidul Liberal Reformator să participe cu mai multă pondere la următoarea formulă de guvernare. Fiindcă misiunea lui de salvare a Republicii Moldova din mocirla tranziţiei abia începe.

Aşa cum a contribuit decisiv la stabilitatea politică în 2013, stabilitate care a condus la realizarea întrun termen foarte scurt a unor nesperate proiecte naţionale şi a unor multvisate obiective europene, tot aşa în 2014 Partidul Liberal Reformator are menirea să asigure ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova. Acum însă şi fără corupţie. Apărut din stricta necesitate de servire a interesului naţional întrun moment de grea cumpănă, Partidul Liberal Reformator are rolul să scoată Republica Moldova din tunelul întunecos al unei lungi şi chinuitoare tranziţii. Trebuie doar ca lumea să cunoască şi să creadă în acest partid, pentru că el este unicul în stare să îndrepte statul către cetăţean şi să pună în capul tuturor lucrurilor interesul naţional al Republicii Moldova.

Pentru radio Vocea Basarabiei, Valeriu Saharneanu, fracţiunea Partidului Liberal Reformator

Name of author

Name: Valeriu Saharneanu