Declarația oficială a PLR cu privire la situația JurnalTV

Declarația oficială a PLR cu privire la situația JurnalTV

     Pentru că mai multe instituții media, inclusiv Agenția publică de știri, Moldpres, a blocat în data de 13 ianuarie difuzarea Declarației PLR iar Radio Europa Lberă a ignorat-o în mod tendențios, mă văd obligat să postez documentul pe Blog, în speranța că Unimedia nu o va extirpa. La Mulți Ani tuturor și toți cu dreptate!

Declarația oficială a PLR cu privire la situația JurnalTV

Cu referință la proiectul de Decizie al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) din 20 decembrie 2013, publicat pe pagina web a instituției și având titlul „Cu privire la includerea obligatorie a serviciilor de programe retransmise în ofertele distribuitorilor de servicii”, constatăm următoarele fenomene de conotație negativă:În pofida faptului că materialul publicat de CCA are indicată condiția clară al unui proiect de document aflat în stadiul de elaborare și propus dezbaterilor publice, proiectul a declanșat în rândul operatorilor de rețele de retransmisiune prin cablu a programelor TV pe teritoriul Republicii Moldova efecte colaterale negative, în fond, acțiuni executorii  tendențioase, inexplicabile și reprobabile ca atare;

  1. Din aceste acțiuni se desprinde clar tendința îndreptată spre excluderea din grila de retransmisie a canalului autohton generalist Jurnal TV, afirmat pe piața mediatică a Republicii Moldova;
  2. Acțiunile de excludere simultană și intempestivă din grila mai multor operatori de cablu a postului de televiziune Jurnal TV denotă caracterul lor organizat și promovat cu rea-credință.

Reieșind din aceste constatări, Partidul Liberal Reformator califică acțiunile drept un atentat la libertatea de exprimare și o tentativă de subminare a independenței mass-media.
Excluderea din grila mai multor operatori de cablu a canalului Jurnal TV este un atac direct asupra stării financiare a televiziunii respective și o îngrădire a accesului la sursa de informare a miilor de telespectatori ai televiziunii Jurnal TV.

Partidul Liberal Reformator cere Consiliului Coordonator al Audiovizualului examinarea de urgență a cauzelor care au condus la atare situație, elucidarea motivelor care au determinat operatorii de cablu, în special SUN –TV, să modifice contractul avut cu consumatorii care prevede prezența în grilă a canalului Jurnal TV.

Partidul Liberal Reformator recomandă Fracțiunii parlamentare a liberalilor reformatori inițierea unor dezbateri în cadrul Comisiei de specialitate a Parlamentului Republicii Moldova pe marginea proiectului de decizie publicat de CCA în vederea excluderii oricăror interpretări, efecte co-laterale negative sau abuzuri care ar putea să aducă prejudicii realizatorilor de produse mediatice, în particular, și libertății mass-media, în general.

Partidul Liberal Reformator

Chișinău, 13 ianuarie 2014

Lasă un răspuns