Codul de Etică al membrului Partidului Liberal Reformator

adaptat după Legea luptătorului liberal, elaborată în anul 1923 și având motto-u maxima latină Nihil Sine Deo (Nimic fără Dumnezeu)

 •  Liberalul-reformator este om liber şi generos. El luptă împotriva ocupației străine, a oricărei asupriri şi se jertfeşte      pentru întărirea credinţei strămoşeşti, pentru consolidarea şi fericirea Patriei sale.
 •  Liberalul-reformator este om de onoare şi de   cuvant. El judecă orice situaţie în lumina adevărului, iar convingerile   sale le împărtăşeşte tuturor, fără ascunzişuri.
 • Liberalul-reformator  este omul faptelor şi al gândurilor  curate. El preţuieşte deopotrivă sănătatea trupească şi sănătatea    sufletească.
 • Liberalul-reformator se împotriveşte oricăror      acte de risipă, de abuz, de corupție,  de favoare, de cruzime sau de distrugere.
 • Liberalul-reformator nu face nici o deosebire de      rasă, de avere, de clasă socială. El este cuviincios şi îngăduitor faţă de      toată lumea, respectând credinţa, munca, experienţa şi avutul altuia.
 • Liberalul-reformator este pătruns de spiritul de      echipă. Ca să poată să comande, el învaţă mai întai să asculte.
 • Liberalul-reformator este un om al echilibrului      şi un sincer democrat. El dispreţuieşte minciuna, reaua credinţă, invidia,      patima, dezordinea şi ura.
 • Liberalul-reformator este curajos în cele bine      chibzuite. El nu fuge niciodată de răspundere.
 • Liberalul-reformator este bun român și cetățean.      El îndeplineşte cu conştiinciozitate îndatoririle cetăţeneşti în ajutorul  semenilor aflaţi în nevoie şi primejdie.
 • Liberalul-reformator      este plin de însufleţire în orice muncă, urmându-şi cu dârzenie ţelul:      libertate, dreptate şi bunăstare pentru toţi.
 • Liberalul-reformator      este un promotor consecvent al valorilor naționale și europene și un adept      convins al Declarației Universale a Drepturilor Omului.

Congresul a votat în unanimitate Codul de Etică al membrului Partidului Liberal Reformator

Lasă un răspuns