Valeriu Saharneanu

Când ai dubii, spune adevărul. (Mark Twain)

Home » 10 motive pentru care la 30 noiembrie trebuie să votezi Partidul Liberal Reformator

10 motive pentru care la 30 noiembrie trebuie să votezi Partidul Liberal Reformator

 Motto: Post tenebras spero lucem (După întuneric vine speranța luminii)

1.  Pentru că Partidul Liberal Reformator este forța politică succesoare a Mișcării de Eliberare Națională manifestată în forma ei adaptată la exigențele secolului XXI: competentă și pragmatică. Ion Hadârcă – liderul Mișcării de la izvioarele ei – a adunat azi în jurul sau o echipă tânără și capabilă să ducă la bun sfârșit dezideratele programatice ale Declarației de Independență de la 27 august 1991;

2.  Pentru că Partidul Liberal Reformator, apărut din nevoia salvării Republicii Moldova de la a treia prăbișire în hăul comunist după cele produse în 1994 și 2001, a dovedit în cele 20 de luni de existență caracter, voință politică și promptitudine în apărarea și promovarea intereselor naționale ale Republicii Moldova;

3.  Pentru că Partidul Liberal Reformator este construit de jos, funcționează în baza unor norme democratice interne și nu este proprietatea unei persoane care poate dispune atât politicile, cât și deciziile, pe modelul unui SRL, așa precum sunt celelalte partide din Republica Moldova. Modelul european de organizare și funcționare al PLR îl ferește de la luarea unor decizii unipersonale greșite cum s-a întâmplat în 1999, 2001, 2005, 2013 și se mai întâmplă și astăzi în practica noastră politică;

4.  Pentru că spre deosebire de alte partide, Liberal-Reformatorii nu își propun drept scop suprem în alegeri obiective înguste: obținerea, de exemplu, a unei funcții pentru careva exponent al partidului, cum ar fi cea de prim-ministru – în cazul PL; cea de șef de stat – în cazul PLDM; ori subjugarea politică a procuraturii, a justiției și a întregului stat – în cazul PD. Obiectivul suprem al PLR este pliat pe interesul național și urmărește aproprierea de România și integrarea în UE, aderarea la NATO, ordonarea banului public și reformarea statului, punerea lui în serviciul cetățeanului;

5.  Pentru că Partidul Liberal Reformator este șansa dată de istorie la această răspântie de vremuri întru salvarea Republicii Moldova de trecutul barbar sovietic resuscitat azi de regimul Putin și apropierea ei de spațiul de civilizație, de bunăstare și de pace a Uniunii Europene;

6.  Pentru că Partidul Liberal Reformator este șansa de salvare a Republicii Moldova de statul mafiot comunist preluat după 2009 de la regimul Voronin;

7.  Pentru că Partidul Liberal Reformator este unicul care cheamă la evitarea consolidării după alegeri a statului oligarhic, a statului posedat de câțiva oligarhi în paguba tuturor cetățenilor;

8.  Pentru că Partidul Liberal Reformator își propune ca obiectiv național suprimarea corupției și a dezmățului oligarhic, drept condiție de ridicare a bunăstării populației și a integrării de facto în spațiul democratic european;

9.  Pentru că PLR a demonstrat că în situații extrem de complicate nu pierde din vedere obiectivele, nu își trădează alegătorii, ideile și orientarea în spațiii politice și geopolitice turbulente;

10.  Pentru că Partidul Liberal Reformator este partidul așteptărilor tale: politicieni morali, oneşti, responsabili de destinul tău.

Name of author

Name: Valeriu Saharneanu